Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken!

werknemer

Veel mensen gaan iedere dag plichtsgetrouw naar hun werk, uiteindelijk verdien je hiermee de kosten voor het levensonderhoud, maar zou het niet anders kunnen? Hé, vandaag lekker aan het werk, daar krijg ik energie van!

Jazeker kan dit anders!

Ik werk vanuit de overtuiging dat ieder mens een heleboel kwaliteiten in zich heeft. Niet iedereen heeft deze kwaliteiten helemaal scherp en maakt er optimaal gebruik van. Soms zijn er ervaringen vanuit het verleden die nog in de weg staan. Vaak heeft men er gewoon nooit over na hoeven denken waar je nu energie van krijgt, waar je passie ligt. Ik wil u graag uitnodigen om samen met mij het koersonderzoek te doorlopen. Tijdens een oriënterend gesprek kunnen we eerst eens nader kennismaken. Daarna start het koersonderzoek met een intakegesprek om uw loopbaanvraag helder te krijgen. 

Wie bent u nu?
Ervaringen uit het verleden, kwaliteiten, valkuilen en blokkades passeren de revue. Op het moment dat u helder heeft wie u nu bent, gaan we naar de volgende stap.

U mag gaan dromen!
Ongehinderd door uw privésituatie, financiële motieven en wat er maar aan beren op de weg te verzinnen zijn, mag u dromen over uw ideale droombaan of deze nu bestaat of niet.

Concreet!
Het dromen alleen levert u geen concrete oplossing voor uw loopbaanvraag. Het geeft u echter wel handreikingen waaraan uw ideale baan zou moeten voldoen. Tijdens de volgende stap gaan we uw loopbaanvraag dan ook nader concretiseren zodat u klaar bent om een vitaliserende loopbaanstap te maken!